‪TYPO3CMS  ‪main
TYPO3\CMS\Core\Log\Writer\WriterInterface Interface Reference
Inheritance diagram for TYPO3\CMS\Core\Log\Writer\WriterInterface:
TYPO3\CMS\Core\Log\Writer\AbstractWriter TYPO3\CMS\Core\Tests\Functional\Fixtures\Log\DummyWriter TYPO3\CMS\Core\Tests\Unit\Log\Fixtures\WriterFailing TYPO3\CMS\Adminpanel\Log\InMemoryLogWriter TYPO3\CMS\Core\Log\Writer\DatabaseWriter TYPO3\CMS\Core\Log\Writer\FileWriter TYPO3\CMS\Core\Log\Writer\NullWriter TYPO3\CMS\Core\Log\Writer\PhpErrorLogWriter TYPO3\CMS\Core\Log\Writer\SyslogWriter TYPO3\CMS\Core\Tests\Unit\Log\Fixtures\WriterFixture TYPO3\CMS\Core\Log\Writer\RotatingFileWriter

Public Member Functions

TYPO3 CMS Core Log Writer WriterInterface writeLog (LogRecord $record)
 

Detailed Description

Log writer interface

Definition at line 23 of file WriterInterface.php.

Member Function Documentation

◆ writeLog()